ontwikkelt bestuurlijke spaghetti

ontwikkelen | aanmoedigen | samenhangen

Herken je dat?

Dat er veel en hard gewerkt wordt, maar dat het resultaat wat achterblijft? Dat energie en geld weglekken door stroeve systemen, samenwerkingen of verkeerde oplossingen. Dat de nieuwe ontwikkelingen harder gaan dan jijzelf, de wekelijkse brandjes de aandacht voor de strategie opslokken, waardoor jij als bestuurder of beslisser geen grip krijgt op waarom dingen gaan zoals ze lopen en succes uitblijft…

Dan ben ik er voor je. Ik ontwikkel bestuurlijke spaghetti, breng samenhang tussen strategie en operatie én moedig leiders aan bij de volgende stap naar succes.

figure

aanpak

Als ontwikkelaar versimpel ik taaie vraagstukken, breng ik keuzes en alternatieven in kaart en help ik je bij de afwegingen. Als aanmoediger help ik je op adem te komen, (de juiste) verantwoordelijkheid te pakken en moedig te zijn. Of ik loop gewoon een poosje met je op om samen die broodnodige samenhang weer terug te brengen. Soms ben ik er vanuit één rol, soms vanuit alle drie. Net waar de situatie om vraagt.

anderen over Maarten

Fons Nijnens
Organisatieadviseur, Livingstone-advies
“Hij toont op een constructief kritische manier eigenaarschap. Bovenal is hij prettig om mee te werken en mee te sparren.”
Martijn Balster
Wethouder, Gemeente Den Haag
“Maarten is strategisch buitengewoon sterk, houdt van een uitdaging en is bovenal een resultaatgerichte, warme en benaderbare persoonlijkheid.”
Luuk Heijlman
Gemeentesecretaris, Gemeente Ouder-Amstel
“Hij denkt buiten de gewone patronen en komt met onverwachte initiatieven die een proces net het zetje de goede richting op geven.”
Erica van Lente
Burgemeester, Gemeente Dalfsen
“Zijn werkwijze? Sensitief (politiek-bestuurlijk), slim (op inhoud, proces en relatie), strategisch (breed kijkend, met de lange termijn in ogenschouw) en super-plezierig in het contact.”
Bernard van den Belt
Wethouder, Gemeente Kampen
“Maarten is een man die je nodig hebt als de situatie, net als spaghetti, complex, onoverzichtelijk en politiek erg gevoelig is. Hij geeft structuur, duidelijkheid en overzicht.”
Vincent Siegmund
Directeur, SSC ONS
“Maarten heeft door zijn rust, overzicht en gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen onze samenwerking en partnerschap met daadkracht een flinke stap verder gebracht.”
Jan Dick de Kort
Gemeentesecretaris, Gemeente Diemen
“Maarten is de man die het antwoord op de nog te stellen vraag al klaar heeft.”